Allt färre får böter för fortkörning

I förra veckan skrev vi om hur polisen i västsverige satsade på civila polisbilar för att fånga fler trafikförbrytare i sommartrafiken. Dock så säger sig NTF fortfarande se en oroande trend i hela Sverige som innebär att fler förare än någonsin tidigare åker fast i hastighetskameror, men trots det så är det allt färre som faktiskt får böter för samma förseelse, och det beror inte på att fler kör lagligt enligt NTF.

År 2010 fick ungefär 190 000 förare fortkörningsböter, medan den siffran har minskat med drygt en fjärdedel till 2015, då endast 140 000 förare bötfälldes. Anledningen sägs vara att polisen idag inte gör lika många kontroller som tidigare.

Trafikpolis

Göran Bolinder som är chef för trafikpolisen i Stockholm säger att anledningen är att polisen idag gör så mycket annat som man inte gjorde förr i tiden. Personalstyrkan har inte ökat tillräckligt snabbt för att hänga med polisens utökade arbetsuppgifter.

Att det finns färre poliskontroller ute på vägarna har också fått andra konsekvenser, menar NTF:s generalsekreterare Marie Nordén. Bland annat att fler kommer undan med att köra påverkade. Nordén menar att för att folk ska börja följa trafikreglerna behöver vi se en utökad närvaro från polisen ute på vägarna, annars kommer utvecklingen fortsätta åt samma håll som nu.