Antalet viltolyckor ökar – även de med dödlig utgång

2015 kan inte ses med muntra ögon sett till viltolycksstatistiken som Transportstyrelsen och Älgskadefondsföreningen för. Förra året inträffade nämligen 48 496 viltolyckor i Sverige, det vill säga endast de olyckor som rapporterades. Det är okänt hur stort mörkertalet är. Siffran är den högsta som någonsin registrerats i vårt land under ett år och en positiv trend med allt färre viltolyckor bröts efter flera år av nedgång.

Rådjuren utgör den största delen av viltolyckorna, ungefär 76 procent, men även älgar och vildsvin utgör en betydande del. Mest ökar viltolyckor med rådjur och hjort samt vildsvin. Två djurstammar som växer sig allt starkare i vårt land.
Viltolyckor är vanligast i Kalmar och Kronoberg, två län som till stora delar är täckta med skog.

Under fjolåret omkom elva personer i viltolyckor, en väldigt hög siffra jämfört med tidigare år. De senaste tio åren har i genomsnitt fem personer omkommit vid kollision med vilt. Sju av de elva omkom vid krock med älg.
Antalet svårt skadade under 2015 uppgick till 40 personer.

Hittills i år, till och med den 29 februari, har 8 262 viltolyckor polisrapporterats enligt Nationella viltolycksrådet. 6 188 av dessa rör rådjur, 1 002 älgar och 628 vidsvin.

Det finns idéer om hur viltolyckor ska kunna förebyggas. Niclas Dahl, verksamhetsledare för Älgskadefondsföreningen, anser att man kan tala mer om det i körskoleutbildningen. Ett annat förslag som är på remiss hos Trafikverket är sensorer i skogen längs vägarna. Om sensorerna registrerar djur vid vägen börjar lampor blinka för att varna bilister och förare av andra fordon.