Att inte använda backspeglarna kan stå andra dyrt

Ofta ser man bilförare som måste tro att de är ensamma på vägen. Det måste vara så, för några backspeglar använder de inte för att försäkra sig om att ”kusten är klar”. I filmen ovan ser vi ett praktexempel på hur farligt obefintligt backspegelanvändande är. En förare av en suv får plötsligt för sig att göra en U-sväng när betongsuggorna i mitten upphör. Från mer eller mindre höger körfält, och utan att ha riktigt uppsikt i vänster backspegel samt utan att blinka (börjar blinka först efter kollisionen), vrider föraren fullt vänster på ratten.
Stackars Chevrolet Cruze-förare, som delvis reagerar på att suven ligger långt åt vänster, får sig en ordentlig kyss i över 100 km/h och rullar bilen upp på en slänt. Chevroleten ser illa tilltygad ut, vi får hoppas att den eller de som åkte i bilen mår bra.

Slutord: Använd backspeglarna!