Audi TT 1999-2006

Audi TT 1999-2006

Audi TT introducerades redan 1998 och är en trendig bil för en snäv köpkrets som sätter design långt före köregenskaper. För särskilt sportig i ordets rätta bemärkelse är inte TT och de praktiska egenskaperna uteblir förstås helt på grund av de snäva linjerna. Men TT är en upplyftande på både in- och utsida och andrahandsvärdet har för klassen varit god.

Sammanfattning

  • Design
  • Opraktisk, ej särskilt sportig
  • Parkeringsskador, elfel

Underfamiljer till denna familj:

Välj en annan bilfamilj av Audi