Chevrolet Corvette C6

Chevrolet Corvette C6

När Corvette utvecklade C6-modellen blev det mesta bättre, diskutabelt designen och avsaknaden av de klassiska popup-lyktorna. Men bilen blev snabbare i kurvor, kändes gedignare och motorn hade självfallet vässats endel även om just skillnaden på prestanda inte är enorm i jämförelse med sena C5-modeller. C6 hade också krympt en aning gentemot C5 men ingenting som märktes i förarmiljön. I likhet med tidigare Corvetter håller även C6 ett gott andrahandsvärde för klassen och får ses som bland de säkrare köpen ur värdeminskningsperspektiv bland sportvagnar.

Underfamiljer till denna familj:

Välj en annan bilfamilj av Chevrolet