Ford Transit 1994-2000

Ford Transit 1994-2000

Ford Transit är inte en modell, utan ett samlingsnamn på flera transportbetonade fordon från Ford och har funnits som modellnamn sedan 1960-talet. Vanligast i Sverige är dock modeller från 1990-talet och framåt. En vanlig variant är minibussen från samma årtionde. Men Ford Transit är lika fullt en relativt ovanlig företeelser på svenska vägar.

Underfamiljer till denna familj:

Välj en annan bilfamilj av Ford