Honda Accord 2006-2008

Honda Accord 2006-2008

Under den sjunde generationens Honda Accord dök det upp några uppdateringar under resans gång, dock inget som den allmänna köparen i dagens läge behöver känna till ur värdeminskningsperspektiv eller dylikt. Fortfarande gäller det att se efter generöst utrustade exemplar framför spartanska och automatlådan är klart populärare.

Sammanfattning

  • Design, utrymmen
  • Inredning
  • Sedvanlig felsökning

Underfamiljer till denna familj:

Välj en annan bilfamilj av Honda