KIA Opirus

KIA Opirus

Kia Opirus, vars design starkt påminner om ett visst engelsk bilfabrikat med katt på huven, var en modell från Kia som började tillverkas under tidigt 2000-tal. Tänkt som ett kostnadseffektivt lyxalternativ lanserades den på flertalet marknader men blev egentligen inte någon hit. I Sverige är den tämligen ovanlig och det är svårt att motivera varför valet skulle falla på en Opirus, särskilt då motorerna i dagsläget får ses som törstiga.

Underfamiljer till denna familj:

Välj en annan bilfamilj av KIA