Toyota Carina 1992-1998

Toyota Carina 1992-1998

Toyota Carina är en liten sedan som rönte framgångar bland annat på europeiska marknaden under 1980-talet. Trots att den producerades i över 30 år med start 1970 så är det kanske främst den fjärde generationen från 1984-1988 vi känner igen i Sverige. Eller rättare sagt minns då de flesta exemplar har drabbats av rostsjuka redan för många år sedan. Idag är de svåra att finna i gott skick men ett välfungerande exemplar är en billig och pålitlig bruksbil.

Sammanfattning

  • Billig
  • Omodern idag
  • Rost

Underfamiljer till denna familj:

Välj en annan bilfamilj av Toyota