Toyota Celica 2003-2006

Toyota Celica 2003-2006

Toyota Celica blev helt uppdaterad under tidigt 2000-tal och designen vässades till ordentligt. Så gjorde även drivlinorna och största bensinmotorn är helt okej även om Celica även i sista generation inte känns minsta sportig. Men det är en folksportbil för människor som tittar mycket på driftekonomi och mindre på prestige. Vill du ha en folksportbil som går att använda till vardags - välj med fördel en bättre begagnad Celica.

Sammanfattning

  • Trevliga köregenskaper
  • Aningen omodern idag
  • Rost

Underfamiljer till denna familj:

Välj en annan bilfamilj av Toyota