Toyota Yaris 2003-2006

Toyota Yaris 2003-2006

Toyota Yaris är kompaktbilen som ersatte den föråldrade Starlet i början av 2000-talet och det med råge. Yaris, även från denna första generation, är på alla sätt en modernare och bättre bil. Dock börjar även dessa bli föråldrade idag och viss försiktighet bör iakttagas vid köp då många rullat många, hårda mil inne i stadsmiljöer vart såväl dörruppslag som överlastade vägar är ett stort problem.

Underfamiljer till denna familj:

Välj en annan bilfamilj av Toyota