Blockerad MC-förare överraskar

När det gäller trafikfilmer på Internet handlar det nästan uteslutande om krascher eller aggressiva förare. Mycket sällan får vi se de vänliga trafikanterna på film, så denna film är en sällsynthet på YouTube.

En rysk motorcyklist kör mellan filerna för att undkomma trafikköerna. Plötsligt blockeras hans väg av två bilar som kör ihop tajt. Dags för vägraseri? Nej då, ta en titt på filmen så får du se motorcyklistens nästa steg.

Blockerad MC-förare överraskar

När det gäller trafikfilmer på Internet handlar det nästan uteslutande om krascher eller aggressiva förare. Mycket sällan får vi se de vänliga trafikanterna på film, så denna film är en sällsynthet på YouTube.

En rysk motorcyklist kör mellan filerna för att undkomma trafikköerna. Plötsligt blockeras hans väg av två bilar som kör ihop tajt. Dags för vägraseri? Nej då, ta en titt på filmen så får du se motorcyklistens nästa steg.

Blockerad MC-förare överraskar

När det gäller trafikfilmer på Internet handlar det nästan uteslutande om krascher eller aggressiva förare. Mycket sällan får vi se de vänliga trafikanterna på film, så denna film är en sällsynthet på YouTube.

En rysk motorcyklist kör mellan filerna för att undkomma trafikköerna. Plötsligt blockeras hans väg av två bilar som kör ihop tajt. Dags för vägraseri? Nej då, ta en titt på filmen så får du se motorcyklistens nästa steg.

Blockerad MC-förare överraskar

När det gäller trafikfilmer på Internet handlar det nästan uteslutande om krascher eller aggressiva förare. Mycket sällan får vi se de vänliga trafikanterna på film, så denna film är en sällsynthet på YouTube.

En rysk motorcyklist kör mellan filerna för att undkomma trafikköerna. Plötsligt blockeras hans väg av två bilar som kör ihop tajt. Dags för vägraseri? Nej då, ta en titt på filmen så får du se motorcyklistens nästa steg.