Blommor och blad ska tysta trafiken

Stockholms stads trafikkontor testar just nu så kallade gröna skärmar, växter som placerats vid en av Essingeledens påfarter. Tanken är att växterna ska fånga upp ljudbilen från trafiken så att den inte fortplantar sig till omgivningen, samt att partiklar som bilarna frigör fångas upp och koldioxid från avgaserna binds upp.

Växterna kan på sikt ersätta de klassiska bullerplanken, fördelarna är många. Utöver ovan nämnda är svårighetsgraden för klottrare att få sina alster ”snygga” betydligt högre.

Än så länge handlar det alltså bara om några få meter grön skärm i Stockholm, men avsikten är att tekniken inom kort ska testas på fler vägsträckor i huvudstaden. Faller det väl ut kan vi mycket väl få se mer grönt längs med svenska vägar i framtiden. Ett betydligt trevligare inslag än bullerplank.