Dödssiffran stiger – GM:s tändningslås orsak till minst 87 dödsfall