Dubbelt så många laddbara bilar

Antalet nyregistrerade bilar växer snabbt i Sverige och allt fler av dessa är supermiljöbilar. I Stockholm har till exempel antalet nyregistrerade laddbara bilar fördubblats sedan i fjol.

Det blir fler och fler miljöbilar i vårt avlånga land. Nyregistreringarna av supermiljöbilar ökade med nästan 70 procent i Sverige under de sex första månaderna i år.

– Den svenska bilmarknaden är urstark och vi går mot ett nytt rekordår. Registreringarna av nya personbilar ökade i samtliga län under det första halvåret och allra mest ökade de i Västernorrlands län som hade ett plus på 18 procent. I riket som helhet var uppgången tolv procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i ett pressmeddelande.

Stockholms län har den högsta andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna i länet. Under de sex första månaderna i år var 4,8 procent av de totala nyregistreringarna i Stockholms län supermiljöbilar, dvs i huvudsak elbilar och laddhybrider. Näst högst andel hade Jämtlands län med 3,8 procent supermiljöbilar.

– Även om andelen laddbara bilar fortfarande är på en låg nivå ligger Sverige långt framme på detta område i ett internationellt perspektiv. Under det första kvartalet i år hade Sverige den högsta andelen inom EU av laddbara bilars andel av nybilsregistreringarna i landet, säger Bertil Moldén.