Dubbelt så stor risk för män att dö i bilolyckor

Studien har genomförts av amerikanska National Highway Traffic Safety Administration som under en längre tid samlat data om dödsfall, personskador och egendomsskador relaterade till bilolyckor. Den mest allvarligare av kategorierna domineras av män, men enligt studien kör män även mer bil än kvinnor. I snitt kör männen i studien cirka 2 400 mil per år medan kvinnor kör i snitt 1 600 mil.

Även om antalet olyckor har minskat avsevärt de senaste åren är dock män inblandade i dubbelt så många dödsolyckor som kvinnor. Kvinnor är dock  inblandade i fler olyckor som resulterar i egendomsskador än män. Den främsta orsaken till statistiken för dödsolyckor är att män, enligt studien, är mer benägna att sätta sig bakom ratten onyktra än kvinnor. Statistiken för mindre allvarliga olyckor är dock mer balanserad mellan könen.

Olycksstatistik NHTSA

Olycksstatistik NHTSA

Olycksstatistik NHTSA

Olycksstatistik NHTSA