”En Koenigsegg känns tam och inte längre spännande”