En mekanisk rattrevolution

Styrning med progressiv utväxlingsförhållande är inget nytt i bilvärlden. Merparten av de största biltillverkarna erbjuder styrsystem som gör att man slipper vrida så mycket på ratten vid parkering samtidigt som man får mer direkt respons på kurviga vägar och lugnt beteende i hög fart. Principen är enkel – i låg fart blir antalet rattvarv mellan fulla utslag mindre. I hög fart tvärtom.

Schweizaren Werner Bless tror sig dock ha uppfunnit ett nytt, bättre sätt att få progressiv styrning i en bil. För drygt 15 år sedan fick han idén till en progressiv styrväxel som han i dag kallar PSS (Progressive Swiss Steering). Flertalet av världens stora biltillverkare har visat intresse för konstruktionen som Werner äger alla patent kring. Det unika med Werners lösning är att den, till skillnad från andra progressiva styrsystem, är en helt mekanisk konstruktion, vilket får anses ovanligt i dessa tider då bilbranschen förlitar sig allt mer på elektronik.

Ännu mer unikt är att Werner Bless inte är någon mekaniker, han har inte ens någon bakgrund inom bilbranschen. – Jag är civilingenjör i grunden och arbetade många år i Afrika med att rita flygplatser. Sedan flyttade jag hem till Schweiz för att starta ett IT-företag. Kort efter att jag pensionerade mig fick jag idén till PSS. Jag ser den inte som en uppfinning. Jag tror inte på att man kan uppfinna något nytt, bara sätta ihop saker som redan finns, på ett annat sätt och därigenom få nya, bättre lösningar, säger Werner Bless.

Erik Wedberg samtalar med Werner Bless

Werner Bless visar Erik Wedberg att man med hans styrväxel sällan behöver korsa händerna under normal körning.

PSS-styrväxelns funktions är svår att förklara med ord, men blir tydlig när man ser den arbeta. Grundtanken är att styrningens utväxling ska kännas naturlig för föraren. Styrväxeln är därför konstruerad så att utväxlingsskalan är logaritmisk på samma sätt som decibelskalan där en ökning med 10 dB innebär en tiodubbling av effekten. De flesta andra progressiva styrväxlar har utväxling som ser ut som en sinusvåg, vilket enligt Werner inte uppfattas lika följsamt och naturligt för en förare.

PSS-styrväxeln kan utformas för så direkt styrning som ända ned till ett rattvarv mellan ändlägena. Med så direkt utväxling räcker det med ett kugghjul som rullar över en uppsättning kuggar. De flesta biltillverkare har dock visat intresse för en lösning med cirka två rattvarv, vilket kräver tre olikformade kugghjul på rattstången och en annan utformning på kuggleden. Oavsett utformning blir styrverkan indirekt runt mittläget och större ju mer ratten vrids och ju längre ut åt sidorna kuggstången rullar. Styrutslaget kan liknas vid en snöbollseffekt, det blir större ju längre ned för backen det rullar.

PSS styrväxel Porsche Boxster vs Porsche Boxster

Den gamla Boxstern utrustad med PSS-styrning är lättare att manövrera genom slalombanan.

Werner Bless har kommit till Nyköping för att förevisa sin styrväxel. Med sig har han en delegation från det nystartade företaget Rhinova AG. Han åker i en Porsche Boxster där originalstyrningen är utbytt mot en PSS-styrväxel med 1,5 rattvarv. Hydraulservon är dock densamma som i en vanlig Boxster.

Vi ställer upp en slalombana på Björkvik Ring och kör först en vända med kollega Jonas Borglunds Boxster med vanlig styrning som referens. För att kunna hålla hög fart mellan konerna krävs snabbt rattande. Ett snabbt hopp över till den PSS-utrustade Boxstern och ut igen. Skillnaden är stor. Det går att ta sig genom hela slalombanan utan att behöva ta omtag. När det svänger som mest räcker det att korsa armarna.
Det här är den största fördelen med PSS. Werner Bless vill inte att den ska ses som en sportstyrning, utan hellre som en säkerhetsdetalj. Ju mindre man behöver släppa ratten för att ta omtag desto bättre. En förare är alltid säkrare med två händer på ratten än en.

Parkering med Porsche Boxster utrustad med PSS-styrväxel

Även fickparkering eller andra lågfartsmanövrar underlättas när man inte behöver ratta så mycket.

Så länge man kan bortse från den inte helt optimerade hydraulservon så är känslan riktigt bra. Efter några svängar har man lärt sig hur styrningen beter sig. Den är inte som en direktstyrd supersportbil där man måste passa ratten hela tiden, runt mittläget är styrkänslan ungefär som i en vanlig bil. I motorvägsfart går Boxstern mycket stabilt och avslappnat. Först när ratten vrids mer än 45 grader märks den stora skillnaden.

Werner Bless

Schweizaren Werner Bless är i full färd att utmana den etablerade bilindustrin med sin uppfinning.

I stadstrafik blir körningen enkel. Man klarar nästan alla tvära svängar utan att behöva byta grepp. Vi utsätter oss också för en situation där vi tvingas fickparkera. Här behövs ett omtag på ratten för att få in bilen i fickan, men inte mer än så. Det är väldigt mycket mindre rattande än med en konventionell styrning eller de progressiva varianter som redan finns på marknaden.

Werner Bless har valt att inte sälja sitt patent till någon av de etablerade underleverantörer i bilindustrin, till exempel ZF, GKN eller Bosch. Han ska i stället driva företaget själv med en liten grupp anställda med erfarenhet från bilindustrin. Tillverkningen av PSS-styrväxlarna ska ske i Asien och från och med nästa år kommer de att finnas tillgängliga som eftermarknadstillbehör till ett mindre antal bilar. När den första bilen med fabriksmonterad PSS-styrning kan finnas på marknaden är svårare att spå om.