EU vill syna uppgörelsen mellan Nissan och Storbritannien