Fick inte köpa Mercedes – chefen orolig för export till tailbanerna

Surjeet Bassi kommer ursprungligen från Indien men bor nu i USA. Han stämmer nu Prestige Motors i New Jersey på nästan 11 miljoner kronor efter att chefen på företaget nekat till att sälja honom en Mercedes GLS.

Bassi hade kommit fram till en överenskommelse med en säljare som gick ut på att han skulle byta sin Mercedes ML mot en ny GLS500. Han skulle dessutom betala mellanskillnaden. Strax därefter blev han inkallad till chefens kontor där han fick förklarat för sig att han inte skulle få köpa bilen.

Chefen menade att Bassi kom från ett kvarter där många exporter till talibanerna förekom, och att han därför inte kunde sälja bilen till honom. Även efter att Bassi sagt att han kunde skriva på ett dokument som sa att han inte fick exportera bilen nekade chefen honom bilen.

Bassis advokat yrkar på att detta var ett fall av rasdiskriminering och ingenting annat.