För mycket Need for Speed leder till detta rubbade beteende