Ford F-150 VelociRaptor 6×6 – för att sex är bättre än fyra