Ford ostoppbara i V8 Supercars men Volvo närmar sig