Försök skrapa rutorna på denna bil om du kan!

Bilderna här är tagna vid Eriesjön i västra New York (staten, inte staden). Den stora sjön, som är en av de fem Stora Sjöarna på gränsen mellan USA och Kanada, har inte frusit, däremot är det svinkallt i luften och när vinden piskar upp det söta vattnet över piren och landar på exempelvis en bil fryser det genast till is. Det frusna vattnet läggs på lager och efter kanske en natt eller mer så är bilen täckt av flera tum tjock is (hur tjockt det är får man uppfattning om genom att titta på marken vid hjulen). Det är inte bara vackert, det är också jobbigt. Att försöka ta sig in i bilen (kanske går på passagerarsidan) är en omöjlighet utan blåslampa eller liknande.