Framtida bilar kan komma att le mot dig

Helt enkelt består projektet av en display i fronten av självkörande bilar som, när bilen upptäcker fotgängare vid ett övergångsställe, tänds upp i formen av ett leende när det är säkert att gå över. Semcon menar att ett leende är ett som vem som helst kan förstå, och att det därför är perfekt för de självkörande bilarna.

Nästa steg menar Semcon är att få bilen att uppfatta nickningar och blickar för att ytterligare göra kopplingen mellan bilen och människor tydlig.