Fritt fram att smita från trafikolycka

Obehörigt avvikande från olycksplats, eller rätt och slätt smitning, är enligt svensk lag ett brott och kan leda till böter eller fängelse. Men en dom i Södertörns tingsrätt slår nu fast att den svenska lagen är tandlös då den strider mot Europakonventionen, för enligt svensk grundlag får en domstol inte tillämpa en lag som strider mot just Europakonventionen.

Enligt Europakonventionen angående de mänskliga rättigheterna kan staten inte kräva att en person anmäler sig själv om det kan leda till att personen straffas. Det skriver TT i en notis.