Gissa motorljudet – sex GTI-bilar

Nedan kan du kommentera ditt resultat.
För egen och andras del, skriv inte de rätta svaren i din kommentar.