Googles självkörande bil i allvarligaste olyckan hittills

En av Googles självkörande bilar har varit inblandad i en olycka i Kalifornien. Det är inte första gången, förra gången vi skrev om att en av teknikföretagets autonoma fordon varit inblandad i en olycka, förra sommaren, var det fjortonde olyckan. Detta är alltså åtminstone femtonde olyckan för Google-bilen.

Precis som tidigare var den självkörande bilen oskyldig även denna gång. Olyckan inträffade nämligen i en korsning där en rödljuskörare körde in i Google-bilen som körde för grönt. Enligt Google hade deras bil haft grönt ljus i sex sekunder innan den gav sig ut i korsningen.

Bilen kördes autonomt, det vill säga utan mänsklig input, men bakom ratten satt en person som reagerade instinktivt genom att bromsa, dock utan att det hjälpte. Smällen gick inte att undvika.

I ett pressmeddelande skriver Google att tusentals kollisioner äger rum på amerikanska vägar varje dag och att rödljuskörningar är främsta orsaken i städer. De påpekar också att i 94 procent av fallen är det den mänskliga faktorn som ligger bakom olyckorna och att det är anledningen till varför företaget utvecklar självkörande fordon – för att göra vägarna säkrare.