Honda vill ladda elbilen i vägen istället för i väggen

Det är i varje fall vad som framgår av en patentansökan som biltillverkaren har gjort. En fysisk arm ska, enligt patentet, ladda elbilen samtidigt som man kör på vägen. Laddningsarmen sitter på bilens sida och löper mot någon form av skena eller liknande som finns längs med vägen. Det finns egentligen inte mycket mer praktisk information än vad som framgår av ovan bild, så hur det hela ska fungera och vilka fördelarna är gentemot trådlös laddning mellan bilen och marken är inte särskilt tydligt.

Men om vi ska spåna fram några tänkbara användningssätt, och hur det kan motiveras gentemot den trådlösa laddningstekniken, så finns det flera tankar som direkt dyker upp i huvudet. En av dessa är den direkta kopplingen till så kallade trådbussar, som fungerar som en vanlig buss men med direkt elförsörjning via kontaktledningar i luften, eller som en spårvagn som inte går på räls utan på väg. Skillnaden här är ju att tanken med elförsörjningen är att ladda fordonets batterier och inte att driva det. Bryts strömmen från de kontaktledningar som driver en spårvagn eller ett tåg så kommer man ju ingen vart, som vi alla vet.

En än mer tydlig koppling är den till nöjesfältens radiobilar. Skillnaden här är åter igen att Hondas strömförsörjning är till för att ladda och inte driva, samt att armen sitter på sidan istället för på taket.

Och att armen sitter på sidan gör att det känns nära till hands att tänka sig att det, om detta skulle bli verklighet, kan bli aktuellt att använda exempelvis motorvägarnas vägräcken för laddning av elbilarna.

Troligtvis är det den ekonomiska aspekten som kan motivera denna laddningsteknik. Det blir naturligtvis billigare att göra på detta sätt, istället för att riva upp vägar och bygga in trådlös laddningsteknik eller lägga elektrisk asfalt. Men frågan är väl om det verkligen blir billigare i längden – en hel del praktiskt underhåll, så som exempelvis kontinuerlig rengöring och reparation vid olyckor, skulle troligtvis krävas för att hålla detta system fungerande.

Men som sagt så är det mesta väldigt otydligt om hur Honda har tänkt sig att detta ska fungera, om det någon gång skulle bli verklighet, så till dess vi vet mer kan vi bara fortsätta att spåna på tänkbara lösningar och användningsområden.