Kolla i backspegeln och planera körningen – så här kan det gå annars