Korrekta och trovärdiga värderingar

Vi har det bästa sättet att värdera bilar på – egna prognoser jämförs dagligen med marknadspriser och försäljningspriser

 

Ingen köper gammal mjölk. Mjölk är en färskvara precis som bilpriser. Bilpriser.se levererar årligen över 17 miljoner dagsfärska fordonvärderingar, baserade på egna prognoser, marknadspriser och faktiska försäljningspriser från flera källor.

Lång erfarenhet

Våra värderingsmän har mångårig erfarenhet och förståelse för bilars värdeminskning och hur händelser på marknaden påverkar priset, såsom t.ex. nya modellintroduktioner och säsongs- och konjunkturförändringar. Inbäddat i bilens uppskattade värdeminskningskurva ligger därför antaganden om nya framtida modeller och annan regelmässig påverkan.

Försäljningspriser, marknadspriser och egna prognoser

Så fort en ny bilmodell är på väg ut till bilhandlarna fastställer våra värderingsmän en värdeminskningskurva för den. Värdeminskningskurvan baseras bland annat på kunskap om marknaden och erfarenheter gällande det aktuella bilmärket och tidigare modellserier.

För att hålla priserna aktuella hämtar bilpriser.se dagligen in marknadspriser från en rad källor, bland annat bytbil.com där i stort sett alla bilhandlare lägger ut sina bilar. Eftersom KVD Bilpriser AB och bilpriser.se är en del av Gruppen KVD Kvarndammen, Nordens största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling av begagnade bilar, har värderingsmännen direktåtkomst till alla försäljningspriser från avslutade bilauktioner på kvd.se. Det gör att vi snabbt kan identifiera trender på marknaden. Det säljs över 23 000 begagnade bilar på kvd.se varje år. Den samlade prisstatistiken körs i ett avancerat beräkningsprogram och värderingsmännen analyserar resultatet. De ca 200 000 modellversionerna i våra system har unika värdeminksningskurvor som dagligen kontrolleras av våra värderingsmän.

Användarnas kommentarer

Vi har idag över 6000 företagsanvändare som abonnerar på betaltjänsten Bilpriser PRO och den största delen av dem arbetar aktivt med att köpa och sälja bilar. Det rör sig om alltifrån bilhandlare till vagnparksägare, finansbolag och försäkringsbolag. Våra användare, både konsumenter och företag, bidrar med många värdefulla synpunkter till oss och är inte sena att påpeka om priserna på någon modell bör justeras.

Våra angivna priser

Det som benämns “Utpris / Köppris” är priset en konsument förväntas betala vid köp av en handlare. Det ska ses som “prutat och klart” och skiljer sig alltså från det begärda priset. Generellt strävar vi efter att Utpriset ska ligga ungefär 10 procent under det som bilhandeln i genomsnitt begär för motsvarande bil. På vissa populära modeller är marginalen ner mot 5 procent medan den på mindre attraktiva bilar kan vara upp mot 15 procent.

Angivna priser är alltså ett prutat och klart “Sverigepris” för en felfri bil i normalt skick i förhållande till mil och ålder. Som tillval (när du gör din värderingsförfrågan) kan du sedan välja utrustning och ett flertal andra parametrar som påverkar bilens pris. För att få ett så rättvisande värde som möjligt måste du själv bedöma hur skicket påverkar värderingen uppåt eller neråt.

Förklaring av begrepp som används vid värdering av bilar

Utpris

Uppskattat pris vid köp av bilhandlare (i fullgott skick).

Privatpris

Uppskattat försäljningspris mellan privatpersoner (för bil i normalt skick).

Inpris

Uppskattat pris vid försäljning (inbyte) till handlare (i fullgott skick).

Nypris

Vad modellen kostade ny i grundutförande (utan tillval).

Köppris

Uppskattat pris vid köp av bilhandlare (i fullgott skick).

Inbytespris

Inbytespriset utgår ifrån inpriset och varierar beroende på bilens skick och vilken bil du önskar köpa.

Nätauktionspris

Via nätauktioner på KVD erbjuds bilen till högstbjudande. Det genomsnittliga försäljningspriset ligger ca 10-20 procent över Inpriset.

Restvärde

Bilens ekonomiska resterande värde efter vald amorteringstid vid avbetalning eller leasingperiod. Restvärdet har inget samband med vad bilen är värd.

Marknadsvärde/pris

Samlingsnamn för ett generellt pris med hänsyn till bilens skick (på den öppna marknaden).

Anskaffningsvärde

Försäkringsvärde, dvs. det pris du som försäkringstagare skall kunna återanskaffa en likvärdig bil för hos handlare.