Kraftig ökning av dödsolyckor med motorcykel

Enligt Transportstyrelsens siffror omkom totalt 260 personer i trafiken förra året, samma siffra som 2014 och den lägsta siffran sedan andra världskriget. Generellt sett så minskar antalet omkomna i trafiken för varje år, trots att trafiken ökar, medan vissa siffror går åt helt fel håll.

2015 var ett mörkt år när det kommer till landets motorcyklister, antalet dödsolyckor ökade med hela 45 procent jämfört med föregående år och motsvarar nu siffrorna från 2011. Totalt omkom 45 personer i motorcykelrelaterade olyckor, under 2014 var siffran 31.

– Varje dödsolycka är en stor tragedi men ser man på utvecklingen av de omkomna på några års sikt går utvecklingen ändå åt rätt håll, säger Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen.