Möjligt Volkswagen-fusk granskas i Europa och Asien