Motorcyklister: Se upp för blinda bilister!

Om alla hade varit uppmärksamma i trafiken, tittat en extra gång över axeln när man exempelvis lämnar en parkeringsficka, då hade den här typen av filmer aldrig hamnat på YouTube.

Så en uppmaning till dig som bilist; se till att du verkligen har koll på läget innan du förflyttar din bil. Just motorcyklar är många gånger extra svåra att se, så var extra observant.
Även ni som kör motorcykel ska ha god koll på omgivningen, tyvärr måste man köra lite efter principen att ”man är osynlig, ingen annan ser en”. Det gäller även bilister.