Nu blir det lättare för kvinnor att ta MC-kort

SMC:s påpekande ledde till att Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, av den förra regeringen fick i uppdrag att undersöka förarprovet ur ett genusperspektiv.
En undersökning som visade på att det är svårare för kortare personer att utföra manöverproven i låg fart. Eftersom kvinnor i genomsnitt är kortare än män har de i nuläget sämre förutsättningar vid de proven.

Från och med 1 maj i år ändras reglerna för att bli mer rättvisa. Förändringen innebär att en av manöverprovets lågfartsdelar slopas, den så kallade slalombanan. Det andra alternativet som illustreras nedan blir dock kvar. Men det kommer att läggas mindre fokus på lågfartsdelen och mer på hur förarna klarar trafiksäkerheten.

– De flesta motorcykelolyckor sker inte i krypfart utan de flesta sker i kurvor, säger Maria Nordqvist, Sveriges Motorcyklister.