Nu över 60 mils räckvidd i Tesla Model S – något kortare i Model X