Opel beskylls för olaglig mjukvara à la VW – men slår ifrån sig