Oslo-London (211 mil) för billiga 47 kronor i drivmedelskostnad