Polisen tar strid mot felparkerande diplomat – i Högsta Domstolen