PSA först att höja priser p.g.a. brexit

Efter brexit har pundet sjunkit mycket i värde, ungefär 10 procent jämfört med euron. Eftersom att PSA importerar alla sina bilar till Storbritannien påverkar det dem mycket. Beslutet att höja priserna är alltså helt baserat på att valutan tappat i värde.

PSA kommer med största säkerhet inte att vara de sista som höjer sina priser. Ford rapporterade nyligen att de förlorat 60 miljoner dollar i försäljning i Storbritannien under andra kvartalet på grund av brexit. Biltillverkare som exporterar modeller från Storbritannien, till exempel Jaguar Land Rover, kan komma att förlora ännu mer pengar på grund av högre exportskatter.