Reservdelar tjuvarnas nya mål – ökning med 85 procent

Det är i en ny rapport från försäkringsbolagens samarbetsorgan Larmtjänst som den kraftigt ökade stöldfrekvensen av bilars reservdelar noteras. Mellan 2011 och 2015 ökade stölderna med hela 85 procent. Den största ökningen skedde det sista året i den undersökta perioden – med en ökning på hela 31 procent.

Rapporten har fokuserat på tre lukrativa reservdelar, strålkastare, navigationssystem och krockkuddar. Detta visar också att det är organiserad brottslighet som ligger bakom stölderna, brotten kräver både teknisk kompetens och tillgång till den logistik som krävs för att avyttra stöldgodset.

– Reservdelarna är relativt lätta att stjäla och smidiga att transportera ut ur landet, säger Mats Galvenius på Larmtjänst. Samtidigt är brotten lågt prioriterade av polisen.

Vad kan då bilägare göra för att skydda sig? Ja, att parkera i upplysta och öppna miljöer eller i garage samt att särskilt märka utsatta komponenter kan ha avskräckande effekt, säger Larmtjänst.