Så byggs din Ford GT

Information om nya Ford GT har varit skral sedan den visades upp som koncept i januari 2015. Ford själva har i och för sig portionerat ut en del i omgångar som färgval, en tävlingsversion och ett vindtunneltest som mest avslöjande.
Nu har emellertid bilder på bilens säljbroschyr läckt ut och publicerats av Jalopnik och här får vi mer insikt om supersportbilens produktion och leverans.

Tillverkningen ska komma igång i december i år och hålla en produktionstakt på en bil per dag till och med oktober 2020.
Kunden ska guidas genom tillverkningsprocessen och formar sin bil med hjälp av materialprov som kunden får hemskickade till sig.
Själva bilen tar ”bara” två veckor att bygga men från det att ordern tecknas tills det att den blir levererad till kunden ska ta nio månader.

Bilar byggda de två första åren, 500 stycken, går till förvalda kunder. Produktionen kommer dock fortsätta ytterligare två år eftersom över 6 000 personer visat intresse för bilen men fått avslag på sin ansökan för de första 500.

En Ford-anställd har intygat broschyrens äkthet.

Nedan har du två bildgalleriet, ett av dem visar den kompletta GT-broschyren.