Säljrekord för Mercedes!

Totalt producerade det tyska märket drygt 211 000 bilar, vilket representerar en ökning på 12,1 procent jämfört med september 2015. Även försäljningssiffrorna från och med första januari i år har ökat med ungefär tolv procent sedan föregående år. I flera länder i både Europa och Asien har Mercedes ökat sin försäljning med över tio procent jämfört med 2015.

Mercedes-ägda Smart nådde även de en milstolpe under september. Under månaden blev det nämligen klart att totalt två miljoner exemplar av tillverkarens modeller sålts sedan märket debuterade för 18 år sedan.