Sju av tio vägarbetsplatser i landet bedöms trafikfarliga