Skulle döda en spindel vid tankhålet med tändare – kaboom!