Svenskars användning av bilbälte ökar inte

Varje år genomför NTF en landsomfattande undersökning för att ta reda på i vilken utsträckning svenska bilister använder säkerhetsbältet. Även i år har en sådan undersökning genomförts och nästan 340 000 observationer har gjorts. Ett väl tilltaget underlag för att kunna dra slutsatser.

Årets slutsats är att svenskarna inte tar till sig bilbältet i högre utsträckning än tidigare. Bilbältesanvändningen i tätort, efter att under tidigare år ökat, ligger kvar på 94 procent, trots att andelen nya bilar med bältespåminner fortsätter att öka. Under 2015 var andelen bilar med bältespåminnare som användes i trafik 79 procent. Bara tio år tidigare låg andelen på oerhört låga tio procent.

– Vi kan konstatera att den tidigare så gynnsamma utvecklingen beträffande bältesanvändningen har stagnerat. Om det beror på att vi nu nått full effekt av bältespåminnarna i fordonsflottan eller om det beror på andra faktorer är svårt att bedöma, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

bilbalte

Bilbältet är så enkelt att ta på och så räddar det liv, ändå är det skrämmande många som inte använder denna detalj som utgör den viktigaste säkerhetsfunktionen i en bil.

Om drygt tre år ska antalet omkomna i den svenska trafiken uppgå till maximalt 220 personer. Det är målet. Men med en bilbältesanvändningsandel på 94 procent kommer det målet inte att uppnås. För att kunna nå den till 220 omkomna om tre borde dagens andel ligga på 97-98 procent.

Bilisterna i Kalmar och Norrbotten sämst
97-98 procent av bilisterna i Hallands län, Jönköpings län och Stockholms län använder bilbälte. I övriga landet är bilbältet konstigt nog inte lika populärt. Sämst på att använda bilbältet är bilisterna Kalmar län och Norrbottens län där tio procent eller fler av de bilburna inte använder bilbältet. Ofattbart.

– Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i landet. På vissa håll saknar mer än var tionde bälte och går man ner på kommunal nivå är användningen på sina håll ännu sämre. Om inte polisen kan öka sin övervakning i de kommuner där bältesanvändningen är som lägst skulle vi behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot förare de närmsta åren, säger Marie Nordén.

Så viktigt är bilbältet
För många är krocksäkerheten en viktig parameter vid köp av ny bil. Vad många kanske inte tänker på är att säkerheten i en bil kan i princip vara hur bra som helst, men utan bilbälte tappar den i stort sett sin roll. Ett vanligt trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med 50 procent. Har bilbältet bältessträckare, som drar åt bältet över kroppen, minskar riskerna med ytterligare fem procentenheter.