Trafiklagstiftare bryter mot hastighetsbestämmelserna