Transportstyrelsen blir hårdare mot avgiftsmitare

Den så kallade vägtrafikregisteravgiften, alltså avgiften för att ett fordon ska stå kvar i bilregistret, betalas i vanliga fall i samband med fordonsskatten. Men om fordonet är avställt, vilket cirka 1,5 miljoner fordon i Sverige är, skickas en separat avi på 60 kronor. Denna avgift struntar många fordonsägare i att betala och det enda Transportstyrelsen i nuläget kan göra är att skicka en påminnelse med en tillkommande påminnelseavgift på 50 kronor.
Fusket med detta gör att Transportstyrelsen årligen går miste om intäkter på drygt 25 miljoner kronor.

– Fordonsägare som konsekvent struntar i att göra rätt för sig riskerar att underminera allmänhetens förtroende för systemet. Att några inte betalar innebär tyvärr högre kostnader för alla andra, säger Anders Larsson, direktör för fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen på Transportstyrelsen.

För att stävja detta ska Transportstyrelsen från och med årsskiftet kunna skicka vidare obetalda avgifter till Kronofogden.