Två unika Mercedes 300 SL hittade i Sverige – föremål för rättstvist