Tyskland vill skattebefria elbilar

I dag rullar det omkring 50 000 elbilar på tyska vägar. Den siffran ska fullkomligen explodera till 2020, om de styrande i Tyskland får som de vill. De har nämligen som mål att en miljon elbilar ska vara i drift i landet om bara drygt tre år.

För att nå dit måste de hitta olika sätt att stimulera bilköparna till att välja elbilar i stället för fossilt drivna bilar. I ett åttasidigt dokument kallad ”Framtidens mobilitet med bil” redovisar de ett antal förslag som kan komma att sjösättas inom en snar framtid.
Ett av förslagen innebär att de som köper en elbil innan 2020 ska bli fordonsskattebefriade under tio år.

Ett annan lockbete som finns på förslag är att igångsätta en massiv expansion av antalet laddstolpar över hela landet. Dessutom vill man få igång ett forskningsprogram som lyfter utvecklingen av batterier till elbilar.

Men politikerna själva vill också dra sitt strå till stacken. Regeringens fordonsflotta bör enligt dem bestå till 20 procent av elbilar.